logo
گزارش تصویری از بازدید ریاست و معاونت پزوهشگاه از مرکز رشد

گزارش تصویری از بازدید ریاست و معاونت پزوهشگاه از مرکز رشد ...

گزارش تصویری از بازدید استاندار گیلان از مرکز رشد

گزارش تصویری از بازدید استاندار گیلان از مرکز رشد ...

گزارش تصویری دوازدهمین شورای مرکز رشد

گزارش تصویری دوازدهمین شورای مرکز رشد مورخ 30 خرداد 1400 ...

گزارش تصویری جلسه مورخ 29 دی ماه

گزارش تصویری جلسه مورخ 29 دی ماه  ...

© تمامی حقوق برای پژوهشگاه بیوتکنولوژی محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک