logo
برگزاری چهارمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی

برگزاری چهارمین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی ...

بازدید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ مزارع نوین (اتکا) از مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور

بازدید مدیرعامل و اعضای هیات مدیره هلدینگ مزارع نوین (اتکا) از مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور ...

آغاز بکار مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور

آغاز بکار مرکز رشد واحدهای فناور بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور ...

برگزاری نخستین جلسه شورای مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی استان گیلان

برگزاری نخستین جلسه شورای مرکز رشد بیوتکنولوژی کشاورزی استان گیلان ...

© تمامی حقوق برای پژوهشکده بیوتکنولوژی جانوری محفوظ است.طراحی شده توسط طراحی سایت داتک